رد کردن لینک ها

PHOTOCELL

PHOTOCELL

PHOTOCELL

ON: 1 ~ 17 LUX
OFF: 10 ~ 50LUX

AC 190 ~ 240v

50 ~ 60 Hz

-30°C ~ +55°C

8A or 16A on request

8 – 16 on request

ON/OFF 18S ~ 58S

برای مشاهده کاتالوگ محصول بر روی لینک زیر کلیک کنید

PHOTOCELL

برای مشاهده گواهی نامه محصول بر روی لینک زیر کلیک کنید

TUV 11 ATEX 7155 X

برای مشاهده نحوه نصب محصول بر روی لینک زیر کلیک کنید

MARK I MARK II MARK III MARK IV MARK V MARK VI

بازگشت به بالای صفحه