رد کردن لینک ها

Terminal Blocks

Pillar Terminal Blocks

Zone 1,2,21,22

Ex e IIC Gb

II 2 G

50 ~ 60 Hz

TÜV 12 ATEX 7210 U

IEC60079-0 , IEC60079-7

Bakelite

Up to 160˚ C

برای مشاهده کاتالوگ محصول بر روی لینک زیر کلیک کنید

PILLAR TERMINAL BLOCKS

برای مشاهده گواهی نامه محصول بر روی لینک زیر کلیک کنید

TUV 11 ATEX 7155 X

برای مشاهده نحوه نصب محصول بر روی لینک زیر کلیک کنید

MARK I MARK II MARK III MARK IV MARK V MARK VI

بازگشت به بالای صفحه