آدرس دفتر تهران

تهران – خیابان پاسداران – بهارستان دوم – پلاک 5

ارتباط با شرکت

[email protected]
021-22547785
021-22565831
021-22763680
021-22564428
021-22792348

کارخانه:

استان مازندران – شهرک صنعتی سلمانشهر خیابان c2
011-54663410
011-54663411
011-54663413
011-54663420

به ما ایمیل بفرستید