نمایندگان مجاز

به اطلاع کلیه مشتریان شرکت ماشین سازی شمال پیروز می رساند:

این شرکت هیچ نماینده ای با نام ماشین سازی شمال پیروز در سرتاسر ایران به ویژه لاله زار نداشته و هرگونه استفاده از این نام جعلی بوده و پیگرد قانونی دارد.((نمایندگی های مجاز در همین صفحه قرار میگیرید))