آزمایشگاه کنترل کیفیت

کارشناسان فنی متخصص و با تجربه در آزمایشگاه ، انجام آزمون های کنترل کیفی محصولات شرکت را بر عهده دارند کلیه بررسی های کیفی توسط کارشناسان متخصص و مطابق با استاندارد های روز دنیا صورت میپذیرد.

1500

پروژه های انجام شده

1500

مشتریان

370

کارمندان

550

دانشجویان